Добре дошли

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 30.03.2017 Г.

23.03.2017 г.

....................................................................................................................

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 28.06.2016 г.

21.06.2016 г.

.......................................................................................................

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 21.06.2016 Г.

..............................................................................

РЕШЕНИЕ №ПВ-8-ЕО/2016 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРПВАНЕ НА 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

..........................................................................

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 25.05.2016 Г.

 

..................................................................................................................................................

ПОКАНА

На 12 май 2016 г.  от 10.30 часа във "Влахова къща", с. Брестовица, община Родопи ще се проведе

Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР.

................................................................................................................................................................

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение №6, Протокол №02/19.04.201602/19.04.2016 г. на Управителния съвет, свиквам Заседание на Общото събрание на 26.04.2016г. /вторник/ от 16.00 часа, което ще се  проведе при следния дневен ред:

 Приемане на нови и освобождаване на стари членове на сдружението.

  1. Промени в Управителния съвет на сдружението.
  2. Избор на нов Контролен съвет на сдружението.
  3. Утвърждаване на длъжностни характеристики на персонала на МИГ.
  4. Разни

Място на провеждане: офис на МИГ „Перущица-Родопи”, с. Брестовица, пл. Съединение №1

 На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението - с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. ”Съединение”, № 1.

 С УВАЖЕНИЕ,

 Георги Ташев, Председател на УС на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА

 

  1. На 06.04.2016 г. от 10.30 часа във „Влахова къща” с. Брестовица, ще се проведе среща на нестопанския сектор за номиниране на представители на сектора в Общото събрание на сдружението.
  2. На 06.04.2016 г. от 13.30 часа в Народно читалище „Просвета 1862г.” гр. Перущица ще се проведе среща на стопанския сектор за номиниране на представители на сектора в Общото събрание  на сдружението.

 Каним всички представители на съответните сектори  да вземат участие в срещите.

 На срещите ще бъде представен и напредъка по разработването на Стратегията за ВОМР.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за участие в информационни събития и обучения в периода 21.03-05.04.2016 г.

График на информационни събития и обучение в периода 21.03-05.04.2016 г.

.....................................................................................................................

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.1 НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ", ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ "ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА", В ПЕРИОДА 07-17.03.2016 Г.

........................................................................................................

Уважаеми представители на стопанския сектор работещи на територията на общините Родопи и Перущица,
Стартирахме процеса на разработване на Стратегията за развитие на Местна инициативна група "Тракийско - Родопска яка" .
За нас е много важно да разберем какви са вашите инвестиционни намерения за да можем да се съобразим с тях при разработването на новата Стратегия за МИГ"Тракийско - Родопска яка" .

От линковете по-долу може да изтеглите анкета за земеделски производители и анкета за фирми микро, малки средни или големи предприятия:

 

anketa_zemedelski_proizvoditeli.doc

 

anketa_business.doc

 

Попълнените анкети изпращайте на следната електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.      

С уважение:
Екипа на МИГ

 

 

  ПОКАНА

 В периода 16-26.02.2016 г. МИГ „Тракийско-Родопска яка” организира информационни срещи, на които ще бъдат представени  предстоящите действия и събития по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

График на информационната кампания по населени места

...............................................................................................................................

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 08.02.2016 г.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сдружение "Мулти Етно Форум" обявява прием на заявления за участие в обучителен семинар на тема" Повишаване информираността на младите хора от територията на МИГ "Трайкийско-Родопска яка" с цел насърчаване развитието на устойчиви форми на алтернативен туризъм, в т.ч. селски туризъм в общността". {още}

 

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ „ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА” ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, КАКТО И ПРЕДМЕТА НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ПРЕЗ 2015 Г.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПРОЕКТИ КЪМ СМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА” 

 

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ „ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА” ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, КАКТО И ПРЕДМЕТА НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ПРЕЗ 2014 Г.


СПИСЪК С ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ОЦЕНИТЕЛИ